Nyheter

AdBlue

Buskerud Olje AS er de første i Modum som tilbyr markedet YARA AdBlue ved vårt anlegg på Nedmarken. AdBlue er koplet til samme terminal som de andre pumpene. Vi leverer også AdBlue i mindre kvanta ved bestilling av diesel hjemme hos kunden.

Hva er AdBlue?

AdBlue brukes til å redusere NOx-utslipp i kjøretøy med SCR-teknologi. AdBlue omdanner skadelig NOx fra dieseleksosen - til nitrogen og damp. Den reduserer utslippene av nitrogenoksider (NOx) betraktelig. NOx er en stor kilde til atmosfærisk forurensning, som blant annet fører til smog i byområdene.

I følge undersøkelser utført av Verdens Helseorganisasjon er det påvist at NOx-utslipp forverrer astma.

Siden 2005 har lovgivningen om dieselkjøretøy i EU krevd en dramatisk reduksjon av NOx-utslipp. Flere og flere dieselbiler, traktorer og andre kjøretøy er nå utstyrt med SCR-systemet i eksosen.